Unearthed Programma

Unearthed Programma

Het Unearthed programma dat Kenchaan samen met de WLS uitvoert, helpt mensen die naast de Zuid-Afrikaanse wildparken leven om duurzaam hun lokale eigen onderneming te starten. Kenchaan richt zich op de trails die mensen helpen hun levensdoel te ontdekken. Daarnaast biedt WLS de zakelijke training en ondersteuning. In het najaar van 2019 is een pilot groep van negen deelnemers gestart. Ze zijn op trail in iMfolozi geweest en hebben de zakelijke training gedaan. Het gaat boven verwachting goed met de deelnemers en het programma; er zijn al concrete ondernemingsplannen. Einde 2019 evalueren Kenchaan en de WLS het verloop. Daarna bepalen we hoe we Unearthed in de toekomst verder vormgeven.

Het kernteam

Ian Read

Wilderness Facilitator

Duncan Pritchard

Project Management

Cherryl Curry

Wilderness Leadership School

Andries van Rozen

Kenchaan Project Manager