Project Ithala

Ithala Game Reserve 

Ithala Game Reserve is een natuurreservaat in het noorden van Kwazulu Natal. Het is een prachtig park met een grote diversiteit aan wildlife in een heuvelachtig, groen landschap. Project Ithala gaat over het duurzaam ontwikkelen van Ithala Game Reserve.

Project Ithala gaat in de eerste plaats over wild life conservation. De olifantenpopulatie in het park is te groot en als er niets gebeurt dan moeten er veel olifanten afgeschoten worden. Daarom wordt er gekeken naar mogelijkheden om het park uit te breiden.

Het park wordt nu aan de noordkant begrensd door de Pongola-rivier. Omdat er geen hek is, hebben de olifanten vrij spel in de nabijgelegen gebieden. Dit verhoogt de kans op stropen of het doden van de wilde dieren. Onze lokale partner ACT heeft een meerjarenplan gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het park. Dit plan voorziet onder meer in het plaatsen van een hek aan de noordzijde van de rivier wat een uitbreiding zou betekenen van het park en voorkomt dat olifanten in conflict komen met de lokale bevolking. Dit grondgebied is alleen eigendom van de omliggende communities. Dit betekent dat het plan alleen kan slagen in samenwerking met de lokale bevolking en daarvoor is het bouwen aan een vertrouwensrelatie de eerste stap op weg naar een groter Ithala Game Reserve.

ithala map kaart zuid-afrika kenchaan foundation


Het duurzaam ontwikkelen van Ithala

Ithala dient als voorbeeldproject voor andere parken die kampen met vergelijkbare problematiek. Het is onze droom om Ithala te ontwikkelen tot een park dat:

Voldoende hectares heeft om de huidige wildpopulatie (met name olifanten en neushoorns) te kunnen handhaven en uit te breiden.

Een constructieve relatie met omliggende bevolkingsgroepen heeft en geschikt is gemaakt voor trails die de betrokkenheid van de lokale bevolking vergroot.

In de toekomst goed is aangesloten op andere natuurparken, zoals Umfolozi, zodat er een groot gebied ontstaat waarin dieren vrij kunnen migreren.

Help je mee?