Nature trails

A homecoming experience

De bijdrage van Kenchaan Foundation bestaat uit het beschikbaar stellen van kennis en fondsen en het verzorgen van ‘nature trails’. Deze trails zijn bedoeld om de vertrouwensrelatie met de lokale bevolking te versterken en hen de waarde in te laten zien van de natuurparken.

Bij de lokale bevolking heerst er het nodige wantrouwen tegen de natuurparken. Ooit is het land hen ontnomen door de blanken en zijn ze vervreemd geraakt van het grondgebied waar hun voorouders hebben geleefd. Het terugwinnen van het vertrouwen is een complexe zaak en kost tijd. Door de mensen uit de omliggende communities mee te nemen op trail in de wildernis helpen we hen hun angst voor de wilde dieren en vooroordelen te overwinnen. Mensen maken zo opnieuw contact met de natuur en met hun eigen ‘roots’.

Kenchaan Foundation heeft met eerdere trails in Ithala, maar ook in het nabijgelegen park Umfolozi, aangetoond dat deelnemers aan zo’n trail nader tot zichzelf en tot elkaar komen en nieuwe, sociale vaardigheden opdoen. De indringende confrontatie met de natuur draagt bij tot meer zelfkennis, meer zelfvertrouwen, meer inzicht en meer verantwoordelijkheidsgevoel. Dankzij dit persoonlijke groeiproces leveren deze mensen vervolgens weer een zinvolle bijdrage aan het economisch en sociaal leven in hun dorpen en pakken zij vaak met succes de draad van hun eigen leven op. Zo dragen de trails bij aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede.

Lees hier meer over de eerstvolgende trail


In ontwikkeling

Deelnemers aan de trails worden na de trail door onze lokale partners begeleid bij het verder ontwikkelen van hun inzichten en ideeën. Eén van de initiatieven op dit gebied is het opzetten van een opleiding tot gids. De trailgangers dienen als voorbeeld en inspiratie binnen hun communities en zo komt er een vliegwiel van verandering op gang.