Skip to main content

ORGANISATIE

MISSIE
Mensen laten (her)ontdekken wat de betekenis van natuur voor hen is.

KERNWAARDEN

  • Verlichten – Wij verlichten wat gezien moet worden, brengen besef op gang en zorgen voor actie en resultaten.
  • Aanraken – We willen dat je weet hoe de aanraking van de natuur voelt.
  • Eigen pad – Je eigen pad vinden vraagt overgave.

OVERTUIGINGEN

  • Wij zijn van mening dat de bescherming van de wildernis gebaseerd moet zijn op het wederzijds voordelig samenleven van dieren in het wild en lokale gemeenschappen.
  • Wij zijn van mening dat een trailbeleving mensen (opnieuw) verbindt met zichzelf en de natuur en een goed startpunt is voor trainingen en teambuilding, zowel in Zuid-Afrika als in Nederland.
  • Wij zijn van mening dat het faciliteren van lokale duurzame bedrijfsinitiatieven zal bijdragen aan het verbeteren van de levens van lokale mensen, persoonlijk, sociaal en economisch.

AMBITIES

  • Ondersteuning van de ontwikkeling en instandhouding van wildparken in Zuid-Afrika door training en ontwikkeling van mensen die rond deze parken wonen.
  • Unearthed doorontwikkelen tot een blauwdruk die laat zien hoe de lokale bevolking op duurzame wijze de mogelijkheden van een wildpark kan benutten voor sociaal en financieel welzijn.
  • Faciliteren van groeiend bewustzijn in Nederland van de waarde van de natuur, en het toepassen van de waarde van trail principes in organisaties en individuele levens.

BESTUURSLEDEN
Danny van der Eijk (voorzitter)
Andries van Rozen (lid)
Mirjam Smit (lid)
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 Statuten