Ons doel

Dit willen we bereiken

Kenchaan Foundation zet zich in voor het behoud van de unieke Zuid-Afrikaanse natuur en wildernis. We financieren en ondersteunen projecten die er op zijn gericht om de lokale bevolking te betrekken bij de ontwikkeling van de natuurparken. Door hen de waarde te laten inzien van de natuur en tevens nieuwe kansen te bieden op het gebied van werk en inkomen, creëren we een situatie waarin natuurbehoud en groeiende welvaart hand in hand gaan.

Er zijn grote uitdagingen die natuurbehoud in Zuid-Afrika bemoeilijken. In de omliggende gemeenschappen van de natuurparken is er weinig begrip voor het nut en de waarde van zo’n park. De mensen zijn bang voor de wilde dieren en er zijn historisch gezien veel vooroordelen tegen de wildparken. Stropers doden de wilde dieren omdat hier veel geld mee te verdienen is. Mijnbouw zorgt voor ernstige achteruitgang van de biodiversiteit. De grote armoede in de omliggende gebieden maakt dat de lokale bevolking weinig weerstand biedt tegen de uitbuiting van de natuur. Daarom is het van groot belang dat we de lokale bevolking de materiële en immateriële waarde van de parken laten inzien zodat zij intrinsiek gemotiveerd raken om bij te dragen aan natuurbehoud.

Project Ithala is het belangrijkste project waar we ons als stichting aan verbonden hebben. Dit project wordt getrokken door onze partner African Conservation Trust. Ithala Game Reserve kampt met een te grote olifantenpopulatie. Als er niets wordt gedaan, zullen er olifanten moeten worden afgeschoten vanwege ruimtegebrek. Het verleggen van de noordgrens van het park biedt een duurzame oplossing voor al het wild in het park, maar dit kan alleen als de lokale bevolking toestemming geeft dat er een hek wordt geplaatst op hun grondgebied. En dat is waar Kenchaan Foundation een belangrijke rol speelt: door de lokale bevolking mee te nemen op trail, bouwen we aan een vertrouwensrelatie. We geven hen de kans om de natuur op een hele andere manier te ervaren. De trails hebben vaak grote impact op de mensen en zetten aan tot nieuwe inzichten en ideeën.

Project Ithala

Ithala Game Reserve is een natuurpark in het noorden van Kwazulu Natal en nog relatief nieuw en onbekend. Kenchaan Foundation levert een actieve bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van Ithala en ziet Ithala als voorbeeldproject voor andere wildparken in Zuid-Afrika die kampen met vergelijkbare problematiek.

Lees meer over Project Ithala

Nature Trails

De overgrote meerderheid van de mensen in de dorpen rondom de wildparken is nog nooit in de wildernis geweest. Door de lokale bevolking mee te nemen op ‘nature trails’ helpen we hen hun angst en vooroordelen te overwinnen. Ze ervaren op een dieper niveau het belang van de wildparken en de waarde ervan. De  nature trails worden begeleid door Ian Read, onze gids van het eerste uur.

Lees meer over de Nature Trails

Help je mee om de Zuid-Afrikaanse natuur te beschermen?

De Kenchaan Foundation heeft in de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd. We werven fondsen in Nederland om het werk in Zuid Afrika mogelijk te maken. Naast het bestuur werkt een groep betrokken en gepassioneerde vrijwilligers voor de Kenchaan Foundation. Zij helpen met fondsenwerving en het organiseren van activiteiten en dragen bij aan het realiseren van onze doelen.

Ik help mee