kenchaan

Nieuwsbrief
26 oktober 2018

Lees hier onze nieuwsbrief van 26 oktober 2018 met het laatste nieuws uit Afrika, lokale trails, inspiratiesessies natuurlijk leiderschap met Ian Read en de workshop Kenchaan Nature trails! 


View this email in your browser

ONDERTUSSEN IN ITHALA …

Heb je even voor ons? We hebben nogal wat te vertellen, want de afgelopen tijd is er veel gebeurd. We beperken ons daarom tot de hoogtepunten:

• nieuws uit Afrika
• lokale trails
• inspiratiesessies natuurlijk leiderschap met
Ian Read
• workshop Kenchaan Nature Trails

NIEUWS UIT AFRIKA

  • In het eerste half jaar hebben we 3 community trails gedaan als pilot voor onze nieuwe aanpak. Dankzij twee sponsoren kregen we deze trails gefinancierd. ACT (African Conservation Trust – samenwerkingspartner van Kenchaan) beschouwt onze nieuwe trail-aanpak als een succes. Ze hebben ons gevraagd om hiervoor een doorlopend programma op te zetten. Dat doen we. De fondsenwerving loopt; inmiddels hebben we € 10.000 ontvangen en een toezegging van € 3.750. We zijn direct gestart met het doorlopende programma. In oktober waren de eerste twee trails. Om het programma te laten doorlopen hebben we per jaar voor trails en de follow-up projecten € 25-30.000
  • De eerste lokale trail krijgt meteen al een follow up. We zijn samen met de trailgroep gestart met het opzetten van een internet café. Daarmee gaat de trailgroep jongeren betere mogelijkheden geven om te studeren en huiswerkbegeleiding te krijgen. Drie leden van de trailgroep gaan het café gaan runnen. De ruimte is door de plaatselijke chief ter beschikking gesteld. Als de laatste praktische en zakelijke afspraken gemaakt zijn levert Kenchaan de apparatuur (laptops en printers).

  • ACT heeft één community grenzend aan de zuidzijde van het park geselecteerd om een relatief grote communal garden te ontwikkelen. Doel: gezonder voedsel produceren, afhankelijkheid van supermarkt voedsel verminderen, werk creëren en duurzamer grondgebruik stimuleren. Voor de financiering daarvan werken we samen met B.I.S (Bureau Internationale Samenwerking). Kenchaan zal de materialen gaan leveren, naar schatting € 25.000. De community en ACT zijn ook overeengekomen de grenzen tussen het Wild park en de Community aan te passen. Het park krijgt daardoor 700ha meer grond en een betere afscheiding (net als de community).
  • Kenchaan heeft voor € 5.000 een baseline studie gefinancierd. Er zijn o.a. 18 mensen vanuit de communities getraind voor ‘veldwerk’ met vragenlijsten. Deze baseline studie zal gebruikt worden bij veel van de activiteiten van ACT en Kenchaan in Ithala.

  • We werken aan een betere selectie van de deelnemers aan de lokale trails. Enkele eisen: potentieel impactvol, oog voor natuur/duurzaamheid, jong, divers, liefst een groep die samen iets wil ondernemen. We hebben trails gedaan in de wildernis (Umfolozi) en in een natuurgebied (Drakensbergen). Drakensbergen lijkt het beste resultaat te brengen. Umfolozi met de wilde dieren maakte te angstig en daardoor was er minder ruimte voor reflectie en plannen. Na elke trailevaluatie organiseert ACT een bijeenkomst. Als de trailgroep plannen heeft die bij Kenchaan passen, ondersteunen we die met advies en geld. Deze follow up projecten moeten wel aan een aantal eisen voldoen: ze verbeteren de economische, sociale, spirituele situatie van de community en hebben ook positieve impact op het Wildpark Ithala zoals duurzaam grondgebruik, verminderen van stropen en het verbeteren van de relatie met community leiders. 

LOKALE TRAILS

Op 18 oktober ging de vijfde (!) trailgroep vanuit de lokale bevolking onder begeleiding van Ian Read op pad in Ithala. Deze lokale trails zijn belangrijk omdat we zo op een inspirerende manier de lokale bevolking bewust maken van hun mooie natuur en hun rol hierin. De mensen in deze trailgroepen zijn afkomstig uit de omliggende dorpen van het park Ithala. De ecosociologen van African Conservation Trust deden de selectie. Al met al hebben nu 39 mensen uit de lokale bevolking een trail gedaan. Het resultaat van deze lokale trails: dankbaarheid voor de bijzondere begeleiding van Ian Read, inzicht in de meerwaarde van natuurbehoud, de wens om iets goeds te gaan doen en een proactieve houding vielen in het bijzonder op. Op eigen initiatief is men de eigen community gaan ontdoen van vuilnis.

INSPIRATIESESSIES NATUURLIJK LEIDERSCHAP IN ORGANISATIES
MET IAN READ
Hoe kunnen we win-win situaties voor mens én natuur scheppen? Dat is een van onze doelen. En daarvoor hebben we nu iets heel bijzonders: inspiratiesessie natuurlijk leiderschap samen met Ian Read. Al ruim twintig jaar begeleidt Ian mensen op trails in de prachtige natuur van Zuid-Afrika. Hij is van 29 november tot en met 11 december in Nederland en geeft dan enkele exclusieve inspiratie sessies over natuurlijk leiderschap. Ian raakt harten en weet in korte tijd een mindshift te realiseren als het gaat om leiderschap. De bijdrage voor deze sessies komt volledig ten goede aan het werk van Kenchaan in Afrika. Neem voor meer informatie contact op met Jacqueline Wiener, jw@jacquelinewiener.nl.

INSPIRATIEMIDDAG KENCHAAN NATURE TRAILS MET IAN READ

Vanuit Kenchaan organiseren wij in 2019 weer een aantal exclusieve Nature trails voor mensen die de natuur een warm hart toedragen, die benieuwd zijn wat een week in de wildernis betekent en die het gedachtegoed van Kenchaan omarmen. Ian Read, onze Zuid-Afrikaanse gids laat je op 7 december kennismaken met wat zo’n trail voor jou kan betekenen. Samen met een aantal oud-trailgangers nemen we je mee ‘de wildernis’ in, zodat je kunt voelen wat je tijdens zo’n Nature Trail kunt verwachten. Het proces, de rituelen en de ongereptheid van de wildernis – het is een uitzonderlijke ervaring. Tijdens deze workshop maken we ook een heerlijke wandeling – in stilte. Hierbij kun je kort ervaren wat ‘bewegen in focus’ door de natuur met je kan doen. Wil je zelf op trail of gun jij iemand uit jouw omgeving deze geweldige ervaring? Neem contact op met Jacqueline Wiener: jw@jacquelinewiener.nl voor meer informatie.

De inspiratiemiddag vindt plaats op 7 december van 14.00 tot 17.00 uur.
De locatie wordt later bekend gemaakt.

GEZOCHT!

Wij zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger met een passie voor Social Media. Ben jij diegene of ken je iemand in jouw netwerk, neem dan graag contact op met Jacqueline Wiener: jw@jacquelinewiener.nl

Zijn er mensen in jouw netwerk met ook een hart voor natuurbehoud en Afrika?
Stuur ze dan gerust deze nieuwsbrief.

Copyright © KENCHAAN, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@kenchaan.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


 

 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*