Missie & Kernwaarden

De missie en kernwaarden van Kenchaan vormen het fundament onder alles wat we doen.

Onze missie is: mensen laten (her)ontdekken wat de betekenis van natuur voor hen is

VerlichtenWij verlichten wat gezien moet worden

Wij geven mensen de kans om te ervaren wat ongerepte natuur met je doet. Natuur verlicht je leven. Het zet wat ingewikkeld is in perspectief. Het leert loslaten wat vastgeroest lijkt. En het doet inzien dat wat moeilijk is eenvoudig blijkt te zijn. Daardoor wordt het lichter. Als we de keuzes durven te maken d ie daardoor te zien zijn, wordt de wereld mooier.

RealiserenWe brengen besef op gang en we zorgen voor actie

Als je wilt dat er iets verandert, moeten mensen zich gaan realiseren waarom dat noodzakelijk is. Wat wij doen helpt daarbij. Daar zetten we ons onvoorwaardelijk voor in. Maar onze inzet gaat verder. We investeren in vooruitgang en samenwerking. Dat doen we omdat we beseffen wat ons werk op gang brengt. Bij de mensen daar, hier en in de natuur.

AanrakenWe willen dat je weet hoe de aanraking van de natuur voelt

De schoonheid van de   een enorm effect op mensen. Louterend en verhelderend. Als je wordt aangeraakt door de natuur, besef je dat we haar waarde moeten koesteren. Omdat je weet wat we kwijtraken als we dat niet doen. Dan groeit je innerlijke motivatie om wat kostbaar is te beschermen en om mensen hier en daar aan die natuur te verbinden.

Eigen padJe eigen pad vinden vraagt overgave

Je vindt je eigen pad alleen vanuit je hart. Vanuit vertrouwen en een besef van eindigheid en

verbondenheid. Wie het lef heeft om met ons mee te lopen vindt die weg. Mensen worden wakker. De waardering voor hun eigen waarde en die van de natuur groeit. Wij nemen de verantwoordelijkheid om mensen nu en straks die unieke ervaringen te bieden.

WinstWij maken winsten die niet in geld zijn uit te drukken

Welk prijskaartje hangt er aan bewustwording? Hoe druk je uit wat inzichten waard zijn? Of hoe essentieel een groeiend besef van de betekenis van je omgeving is? De winst die wij maken is winst voor de natuur. Voor de mensen. Voor onze verbondenheid aan elkaar en aan wat ons omringt. Onze winsten maken dat mensen zich klein en groot tegelijk voelen.

En dat bewustzijn is heel veel waard.

(De kernwaarden en het mission statement zijn ontwikkeld in workshops met Melle Dotinga van The Ausbilders.)