ANBI Status

Missie en doel

Kenchaan Foundation is in 2008 opgericht met als doel het duurzaam ontwikkelen van de natuurparken in Zuid-Afrika en in het bijzonder Ithala Game Reserve. We geloven in een holistische benadering van natuurbehoud waarbij ecologische en economische ontwikkeling hand in hand gaan.

Bestuur 

  • Danny van der Eijk: voorzitter
  • Jacqueline Wiener: communicatie en promotie

Het bestuur is onbezoldigd. Naast het bestuur werkt een groep van betrokken en gepassioneerde vrijwilligers voor Kenchaan, die meehelpen met fondsenwerving en het organiseren van activiteiten.

Beloningsbeleid

Stichting Kenchaan werkt in Nederland uitsluitend met vrijwilligers. In Zuid-Afrika worden lokale gidsen ingehuurd voor het realiseren van de trails. Zij verdienen per trail een vergoeding tegen een gangbaar lokaal tarief. Aangezien de stichting haar inkomsten maximaal aan het doel ter beschikking wil stellen worden de overhead kosten van de stichting tot een minimum beperkt. 

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2015

Beleidsplan

Kenchaan Foundation organiseert elk najaar een vergadering om het budget en de strategie voor het volgende jaar vast te stellen. Hierbij publiceren we het beleidsplan voor 2016. 

Statuten

Bekijk onze statuten