Skip to main content

HOEVEEL KENCHAAN
HEB JIJ?

Wij zijn Kenchaan. Wij willen de unieke Zuid-Afrikaanse natuur en wildernis behouden. Dat doen we door de lokale bevolking te betrekken bij de ontwikkeling van de natuurparken. Door jonge mensen te helpen hun natuur opnieuw te ontdekken. En daardoor geïnspireerd hun ondernemerschap te ontwikkelen. Zo behalen we twee doelen tegelijk: herstel van de verbondenheid met de natuur en nieuwe kansen  qua werk en inkomen. Zo bereiken we ons hoofddoel: natuurbehoud en groeiende welvaart.
Ervaar KenchaanOntdek Kenchaan